Bing

Bing är en sökmotor som har utvecklats av Microsoft. Den hette tidigare Live Search, Windows Live Search och MSN Search, men döptes om till Bing år 2009, efter att Microsoft insett behovet av att helt omskapa hela sökmotorns varumärke. Man valde namnet ”Bing” av flera anledningar. Dels ansåg Microsoft att det var kort, lätt att stava och lätt att komma ihåg, dels att det skulle fungera bra som en URL i hela världen, på alla språk. Ordet är tänkt att påminna användare om ljudet som uppstår när man upptäcker eller kommer på något. Vare sig det berodde på namnet eller på den nya teknik som Microsoft efterhand har inkorporerat i sin sökmotor, så verkar de ha lyckats i sin strävan att få fler användare: i november 2015 var Bing den näst största sökmotorn i USA, efter Google. Bing hade då 20,9 procent av alla sökningar på nätet i USA, att jämföra med Googles 63,9 procent. Den tredje största sökmotorn, Yahoo, hade en andel på 12,5 procent, och Yahoo drivs idag av Bings sökmotor, efter ett avtal som de båda parterna ingick i juli 2009. Det är med andra ord en svår marknad att slå sig in på idag, med hård konkurrens, men om du känner att du har en nyskapande idé till en sökmotor som skulle kunna konkurrera med jättarna, och vill utveckla den idén, behöver du sannolikt pengar för att investera i teknisk utrustning, personal, marknadsföring och annat. Du kan enkelt låna pengar för detta på Advisa.se.Bing_logo_(2013).svg

Sökmotorn bakom Bing lanserades för första gången år 1998 som MSN Search. Under de första åren som MSN Search var uppe visade tjänsten endast sökresultat från andra sökmotorer, till exempel Inktomi, Looksmart och AltaVista. Så småningom uppgraderade dock Microsoft MSN Search så att den visade egna resultat från sin egen sökmotor. Uppgraderingen började som ett betaprogram i november 2004, och var fullt integrerad i februari 2005. Därefter följde två snabba namnbyten, till Windows Live Search år 2006, och sedan till bara Live Search år 2007.

Precis som de flesta andra sökmotorer har Bing också uppgraderats med tiden till att också ha funktioner som bildsökning, videoklipp och kartor. Bing har också flikarna MSN och Outlook.com på sin startsida, en indikation på dess koppling till Microsoft.

gazeti