Den djupa webben

Till skillnad från vad den gängse internetsurfaren vanligtvis känner till så är det långt ifrån all information som kan sökas med hjälp av de vanligaste sökmotorerna. Grovt sett är det omkring 20 procent som indexeras av söktjänster som exempelvis de som giganten Google erbjuder. Därmed så är det omkring 80 procent som utgör den del av internet som kallas den djupa webben.

 

Den djupa webben
Den djupa webben kallas ibland för den osynliga webben eller internets vallgravar. Det handlar alltså om den del av webben de vanliga sökmotorerna inte når. Mycket av den informationen som finns i den djupa webben är sökbar. Informationen finns tillgänglig fast man behöver känna till vilken information som finns var och kunna sökmetoderna för att finna den information man önskar komma åt. Man kan också beskriva den osynliga webben med att det handlar om den information som sökmotorerna inte kan se och ta med i sitt index. Genom att informationen inte finns i deras index, blir det inte heller sökbart – av sökmotorn. Begreppet djupa webben eller osynliga webben är relaterat till sökmotorerna, inte från användarna som söker information, inte heller från webben som helhet. Här kan man läsa mer om hur man på bästa sätt söker information i den djupa webben.

Composite image of colourful computer applications

 

 

Sökverktyg för den djupa webben
Lunds universitet har sammanställt olika sökverktyg för den djupa webben. De benämner det ”Underrättelseanalys: sök- och ämnesguide: Sökverktyg för den djupa webben”. På deras webbplats finns det på ett systematiskt sätt en presentation av olika ämnesområden eller kategorier.  Under den första kategorin finns länkar till mer information om den dolda webben. Nästa kategori innehåller Ämnesspecifika länksamlingar med mera. Man har en kategori som innehåller länkar till sökverktyg för användas vid sökningar i den dolda webben. Man har ytterligare en som innehåller länkar till ämneskataloger och portaler. Sist men inte minst så har man en kategori för arkiv. Bäst av allt de uppdaterar webbsidan kontinuerligt. Inget mindre än en guldgruva för den som vill få tillgång till information som de vanligaste sökmotorerna inte indexerar.

gazeti