ixquick

Ixquick heter världens mest privata sökmotor, enligt deras egen utsaga. Något kaxigt anför de till och med att surfingen på internet sker med total avskildhet.

 

Alla lämnar spår
Vid användandet av en sökmotor lämnas spår i form av sökdata. Särskilt de större sökmotorerna sparar användarens IP-adress och använder sig av så kallade spårningscookies. Dessa cookies registrerar inte endast användarens sökord, utan även vid vilken tidpunkt sökningen gjordes och samtliga de länkar som vederbörande klickade på. All sökdata, från alla användare, lagras i gigantiska databaser.

 

Vad säger det om användaren…
Informationen som all sparad sökdata ger, berättar oerhört mycket om var och en av de individuella användarna. Till det hör åsikter, inklusive politiska preferenser. Allt som intresserar personen i fråga. Hälsoprofil, har vederbörande någon sjukdom eller funktionsnedsättning eller förekommer det funktionshinder som användaren av sökmotoren kan fånga upp bland all data. Likaså går det att urskilja användarens familjeförhållanden och relationer utanför den direkta familjen.

 

Guldgruva
All sparad information utgör en veritabel guldgruva för allt från marknadsförare, myndighetstjänstemän, datahackare och kriminella. De har alla ett gemensamt intresse och det är att lägga beslag på användarnas privata sökdata. Om än deras respektive syfte med användningen av informationen skiljer sig åt.

 

Ixquicks sekretesspolicy
För den som önskar slippa bli övervakad och få sina sökdata lagrade erbjuder Ixquick ett integritetsskydd. Vid användandet av Ixquick registreras vare sig IP-adress eller vilken webbläsare som används. Det de vanligaste hör Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari med flera. Inte heller säger man sig registrera vilket operativsystem datorn har varifrån sökningen görs. Med operativsystem avses Linux, Mac OS, Windows eller andra. Sist men inte minst, man registrerar inte sökord och sökfraser, vilket andra sökmotorer definitivt gör.

För att slipp detta kan man använda sig av antingen startpage.com eller ixquick.com/sve/

 

Information för statistik
Ixquick samlar dock in viss information. Då handlar det om information om antalet sökningar som görs vid deras webbsida varje. Något som ger ett mått på den trafik som passerar Ixquick. Statistiken fördelas sedan på språk och som det heter om än något vagt ”andra övergripande statiska uppgifter”. Man säger sig aldrig vare sig samla in eller lämna ut personlig information, av vilket slag det än vara må.

Eftersom de inte samlar in någon information om enskilda användares sökhistorik i sin sökmotor, kan de heller inte ge den här typen av information till tredje part som exempelvis National Security Agency, NSA.

gazeti