Källkritik på nätet

Källkritik är förmågan att kunna ta reda på om information är att lita på. I akademiska sammanhang måste man alltid vara beredd på att ange källan för de uppgifter man använder sig av när man argumenterar. Dessa källor bör i sin tur vara så pålitliga som det bara är möjligt. På internet är många av de texter som publiceras fulla av rena påhitt. Eller så refererar skribenter okritiskt till information som inte är sann. I den här texten ska vi ge några tips på vad man kan göra för att genomskåda manipulativa och okritiska texter på nätet.

Lär dig att värdera källor

Många som skriver saker på internet gör det för att tjäna pengar, eller för att marknadsföra ett budskap. Ofta sker det under falska förespeglingar. Du kan skydda dig mot datorbedrägeri och lögnaktiga påståenden genom att bli mer källkritisk. Om en källa anges i en text, kolla själv upp den och bedöm om den är trovärdig. Om källan är en forskningsrapport som tagits väl emot i den akademiska världen har andra redan genomfört ett gott källkritiskt arbete. Därmed inte sagt att forskare alltid har rätt. Sannolikheten för att påståendet har substans är dock ganska hög i det fallet. Ett påstående gjort av någon med en stark agenda, till exempel en politiker, ska värderas mer försiktigt.

Wikipedia är både bra och dåligt

I lite mer lättsamma sammanhang, som i diskussioner på internet, är det vanligt att man refererar till Wikipedia-artiklar som källa. Wikipedia kan dock vara allt från väldigt bra till ganska opålitligt. Om du vill kunna kolla fakta snabbt och ha god trovärdighet när man skriver eller diskuterar är det bättre att hämta sitt faktaunderlag från ett uppslagsverk som nationalencyklopedin (som finns tillgänglig på nätet). Fördelen med det är att det finns många som har som yrke att faktagranska materialet. Lika viktigt är det att titta på hur fakta används. Korrekt information kan ofta åberopas som bevis för något, trots att informationen egentligen inte relaterar till det budskap som personen i fråga försöker framföra.

gazeti